KARADELİKLERİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Dünyadan beş milyar ışık yılı uzaklıktaki galakside ikili karadelik sistemi keşfedildi. Keşif sayesinde karadeliklerin yer değişimi ve yuttuğu enerji miktarlarına ilişkin bulgular hesaplanabilir

Amerikan Nature dergisi, astrofizikçilerin, birbirine çok yakın ikili karadelik sistemini keşfettiklerini bildirdi.

Dünyadan beş milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galakside keşfedilen ikili karadelik sistemi, aynı merkez çevresinde dönüyor ve merkezden sadece bir ışık yılının üçte biri uzaklığında (100 yıl) bulunuyor. Karadeliklerin her birinin kütleleri de 20 milyon ila bir milyar güneş kütlesine eşdeğer tahmin ediliyor.

Bilim adamlarının bu keşfi, "galaksilerin büyümesi ve gelişmesi sonucunda merkezlerinde kara delikler oluşmaktadır" varsayımını destekliyor.

Bilim adamlarının teorisine göre, galaksilerin büyümesi ve birbiriyle kesişmesi sonucunda birbiri çevresinde dönen kara delikler sistemi oluşuyor.

Haberde, Amerika Ulusal Optik Astronomi Gözlemevi (National Optical Astronomy Observatory) çalışanları Tod Boroson ve Tod Lauer’in, dünyadan beş milyar ışık yılı uzaklıktaki ve alınan bilgilere göre, merkezlerinde kara delik bulunan iki farklı galaksinin kesişmesi sonucunda oluşan en parlak galaksilerden birine ait 17500 ışık tayfını incelerken, bugüne kadar rastlanmayan bu karadelikler sistemini buldukları kaydedildi. Uzay bilimcileri, bu tür dönen ikili karadelik sistemlerine daha önce de rastladıklarını, ancak ilk defa bulunan sistemin teorik hesaplamalarla örtüştüğünü belirttiler.

Amerikan uzay teleskobu Çandra’yla 2003 yılında keşfedilen ikili karadeliklerin arasındaki mesafe üç bin ışık yılına eşitti ve pratik olarak izlenmesi olanaksızdı.

Uzay bilimcileri, bulunan bu karadelikler arasındaki mesafenin az olması sebebiyle birkaç yıllık gözlemleme sonucunda karadeliklerin yer değişimi ve yuttuğu enerji miktarlarına ilişkin bulguları saptayabileceklerini belirtti.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...